Jeseň 2021

30.11.2021
Budovanie dôvery pre úprimné rozhovory
Cieľom tréningu je podporiť vás v tom, ako vedome vytvárať priestor pre vzájomné porozumenie v náročných konverzáciách.
30.11.2021

Už prebehlo

23.11.2021
Ako zvládnuť konfliktné situácie pomocou Nenásilnej komunikácie
Cieľom tréningu je rozšíriť zručnosti účastníkov v oblasti komunikácie a emocionálnej inteligencie tak, aby vedeli identifikovať, riešiť a hlavne predchádzať konfliktom.
23.11.2021
09.11.2021
Storytelling II
V druhej časti online tréningu sa naučíte rozprávať štyri typy príbehov: 1. predstavenie seba príbehom, 2. motivácia ľudí, 3. prezentácia stratégie, 4. prezentácia úspechu, ktorý má inšpirovať.
09.11.2021
26.10.2021
Manažér ako mentor a kouč
Cieľom programu nie je vychovať z manažérov kvalifikovaných mentorov a koučov "na plný úväzok", ale naučiť ich aplikovať vo svojej práci prvky mentora a aj kouča.
26.10.2021
19.10.2021
Storytelling I.
Na poldňovom online tréningu sa naučíte rozprávať inšpiratívne príbehy zo svojho života a kariéry. Príbehom dáte štruktúru, naučíte sa pracovať s emóciami, aby ste zaujali.
19.10.2021
12.10.2021
Budovanie mentálnej odolnosti
Počas workshopu vám predstavíme techniky a nástroje, ktoré vám pomôžu zvyšovať svoju psychickú kondíciu a schopnosť efektívne narábať s energiou.
12.10.2021
21.09.2021
Ako vybrať správneho človeka – Behaviorálne pohovory v online svete
Na tréningu sa naučíte behaviorálnu metódu vedenia rozhovoru s kandidátmi, ale aj techniky kladenia otázok a interpretácií odpovedí, hodnotenie kompetencií a správania, ktoré vám pomôžu k efektívnemu uzavretiu výberového rozhovoru.
21.09.2021
15.06.2021
Agilita nie je módna vlna. Nečakajte a choďte jej v ústrety...
Na poldňovom online workshope sa naučíte: 1. ako implementovať základné agilné princípy v práci jednotlivca a tímu, 2. ako minimalizovať odpor ľudí voči zmene.
15.06.2021
02.06.2021
Efektívny leadership v hybridnom svete
Lukáš a Snežana Vám na poldňovom workshope spoločne predstavia nástroje a manažérske techniky, ktoré využijete pri transformácii spolupráce na hybridnú.
02.06.2021
11.05.2021
Ako zefektívniť online porady
Na poldňovom online tréningu účastníci dostanú nástroje a techniky, ktoré im umožnia efektívnejšie viesť porady vo virtuálnom prostredí.
11.05.2021
28.04.2021
Manažér ako mentor a kouč
Cieľom programu nie je vychovať z manažérov kvalifikovaných mentorov a koučov "na plný úväzok", ale naučiť ich aplikovať vo svojej práci prvky mentora a aj kouča.
28.04.2021
13.04.2021
Tvárou v tvár zmene
Na tréningu účastníci pochopia svoju osobnostnú typológiu v oblasti prirodzených reakcií na zmeny a osvoja si kroky, ktoré im pomôžu efektívnejšie pracovať so zmenami vo svojom okolí.
13.04.2021
31.03.2021
Budovanie samoriadiacich tímov
Na poldňovom online workshope sa pozrieme na zavádzanie kultúry vysokej samostatnosti a samoriadenia do tímov - od malých agilne riadených firiem až po tímy vo veľkých korporáciách.
31.03.2021
10.03.2021
Ako zvýšiť mentálnu odolnosť voči stresu
Cieľom tohto otvoreného tréningu je priniesť účastníkom konkrétne nástroje na budovanie odolnosti, či reziliencie voči stresu, vzhľadom na aktuálnu spoločenskú situáciu.
10.03.2021
17.02.2021
Efektívne sebariadenie v hybridnom svete
Cieľom tréningu bude naučiť sa spôsoby a techniky ako si vybudovať zdravé psychické fungovanie počas práce v hybridnom svete.
17.02.2021
10.02.2021
Ako vybrať správneho človeka – Behaviorálne pohovory v Online svete
Na tréningu sa naučíte behaviorálnu metódu vedenia rozhovoru s kandidátmi, ale aj techniky kladenia otázok a interpretácií odpovedí, hodnotenie kompetencií a správania, ktoré vám pomôžu k efektívnemu uzavretiu výberového rozhovoru.
10.02.2021
26.01.2021
REMOTE EFEKTÍVNE - Ako komunikovať, spolupracovať a viesť v remote a hybridných podmienkach
Na tréningu sa dozviete, ako efektívne fungovať a manažovať tímy v remote a hybridnom svete.
26.01.2021
01.12.2020
REMOTE EFEKTÍVNE - Ako komunikovať, spolupracovať a viesť v remote a hybridných podmienkach
Na tréningu sa dozviete, ako efektívne fungovať a manažovať tímy v remote a hybridnom svete.
01.12.2020
25.11.2020
Ako vybrať správneho človeka – Behaviorálne pohovory v Online svete
Na tréningu sa naučíte behaviorálnu metódu vedenia rozhovoru s kandidátmi, ale aj techniky kladenia otázok a interpretácií odpovedí, hodnotenie kompetencií a správania, ktoré vám pomôžu k efektívnemu uzavretiu výberového rozhovoru.
25.11.2020
18.11.2020
Ako vybrať správneho človeka – Behaviorálne pohovory v Online svete
Na tréningu sa naučíte behaviorálnu metódu vedenia rozhovoru s kandidátmi, ale aj techniky kladenia otázok a interpretácií odpovedí, hodnotenie kompetencií a správania, ktoré vám pomôžu k efektívnemu uzavretiu výberového rozhovoru.
18.11.2020
27.10.2020
Kríza ako nový „Normál“
Na tréningu sa dozviete, akým spôsobom manažovať ľudí a pracovať s ich motiváciou počas dlhodobej krízy, ktorej vyriešenie je v nedohľadne.
27.10.2020
23.06.2020
Growth Mindset alebo Nastavenie na rast vs. fixné nastavenie
Počas workshopu sa dozviete, ako identifikovať u seba aj u iných nastavenia, ktoré bránia v rozvoji a vo výkone, a aké nástroje v tejto oblasti pomáhajú.
23.06.2020
04.06.2020
Budovanie mentálnej sily
Počas workshopu vám predstavíme techniky a nástroje, ktoré vám pomôžu zvyšovať svoju psychickú kondíciu a schopnosť efektívne narábať s energiou.
04.06.2020
21.05.2020
Piliere leadershipu
Účastníci sa naučia, ako riadiť ľudí vo svojom tíme v týchto časoch efektívne tak, aby aj organizácia, aj zamestnanci boli spokojní.
21.05.2020
05.05.2020
Budovanie samoriadiacich tímov
Na poldňovom online workshope sa pozrieme na zavádzanie kultúry vysokej samostatnosti a samoriadenia do tímov - od malých agilne riadených firiem až po tímy vo veľkých korporáciách.
05.05.2020
23.04.2020
Time management 2.0
Online tréning je zameraný na zvýšenie osobnej efektivity, zlepšenie sa v narábaní s časom a zdrojmi, ako aj na prácu s mentálnym nastavením v súčasnej zložitej situácii.
23.04.2020
07.04.2020
Manažér ako mentor a kouč
Cieľom programu nie je vychovať z manažérov kvalifikovaných mentorov a koučov "na plný úväzok", ale naučiť ich aplikovať vo svojej práci prvky mentora a aj kouča.
07.04.2020
23.03.2020
Ako zvládnuť konfliktné situácie pomocou Nenásilnej komunikácie
Cieľom tréningu je rozšíriť zručnosti účastníkov v oblasti komunikácie a emocionálnej inteligencie tak, aby vedeli identifikovať, riešiť a hlavne predchádzať konfliktom na pracovisku.
23.03.2020
05.03.2020
Ako vybrať správneho človeka?
Osvojte si behaviorálnu metódu vedenia rozhovoru, ale aj techniky kladenia otázok a interpretácii odpovedí, hodnotenie kompetencií a správania, ktoré vám pomôžu k efektívnemu uzavretiu pohovoru.
05.03.2020
05.12.2019
Growth Mindset alebo Vytváranie pozitívnej kultúry v tímoch
Počas workshopu sa dozviete, ako správne lídersky dosiahnuť, aby si podriadení osvojili prístup zameraný na riešenia a nastavili sa na rast.
05.12.2019
26.11.2019
Agilný manažment z ľudskej stránky
Účastníci pochopia, prečo rozhodujúci aspekt úspechu agilnej transformácie spočíva v ľuďoch: v ich motivácii, komunikácii, tímovej práci a leadershipe.
26.11.2019
13.11.2019
Budovanie samoriadiacich tímov
Na poldňovom workshope sa pozrieme na zavádzanie kultúry vysokej samostatnosti a samoriadenia do tímov - od malých agilne riadených firiem až po tímy vo veľkých korporáciách.
13.11.2019
23.10.2019
Vyjednávanie
Účastníci sa naučia, ako zvoliť vhodnú stratégiu vyjednávania a získajú potrebné zručnosti, ktoré im pomôžu pri v dosahovaní úspechu vo vyjednávaní.
23.10.2019
17.10.2019
Radical Candor
Účastníci pochopia princípy „radical candor“ ako aj potrebu prispôsobiť spätnú väzbu rozdielnym osobnostným typom podriadených/kolegov.
17.10.2019
04.10.2019
Piliere leadershipu
Účastníci sa naučia, ako riadiť svoj tím efektívne tak, aby aj organizácia, aj zamestnanci boli spokojní a líder nemal na svojich pleciach nezvládnuteľnú ťarchu a nesmeroval k burnoutu.
04.10.2019
27.09.2019
Time management 2.0
Tréning je zameraný na zvýšenie osobnej efektivity a na zlepšenie sa v narábaní s časom a zdrojmi.
27.09.2019