MAXMAN AKADÉMIE

Rozvoj všetkých kľučových manažérskych a komunikačných zručností v rozumnej a efektívnej forme s ohľadom na časové možnosti účastníkov ponúkajú programy Maxman Manažérska Akadémia (classic/comm) a Akadémia nenásilnej komunikácie.

 

MMA Classic
MMA Comm
NVC