Úvahy o ceste k agilnej organizácii

Agilita nie je módna vlna. Stáva sa nevyhnutnosťou, ak chce organizácia zvládnuť výzvy komplexného a dynamického prostredia.

V časti CESTA K AGILITE je 42 krátkych úvah, o ceste k agilnej organizácii z „human side“ pohľadu. BLOGY A CASE STUDIES obsahujú rôzne úvahy na tému agility. VIDEÁ nahráme v budúcom roku (2022).

Blogy a case studies

Videá