ÚVOD DO NENÁSILNEJ KOMUNIKÁCIE A ZRUČNOSTÍ RIEŠENIA KONFLIKTOV EFEKTÍVNOU FORMOU S OHĽADOM NA ČASOVÉ MOŽNOSTI ÚČASTNÍKOV.

NAJEFEKTÍVNEJŠÍ ROZVOJ KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ S NAJVYŠŠOU PRIDANOU HODNOTOU A FLEXIBILNOU ČASOVOU INVESTÍCIOU ZO STRANY ÚČASTNÍKOV.

 

NVC JE BLENDED LEARNING ZÁŽITOK POZOSTÁVAJÚCI Z TÝCHTO KROKOV:

Online interaktívne workshopy - päť 2,5-hodinových online interaktívnych workshopov pravidelne raz za týždeň v utorky.

Videá a rozvojové inšpirácie - popri workshopoch majú v priebehu celého programu (medzi jednotlivými modulmi) účastníci vstup do rozvojovej online zóny – učenie v čase, ktorý im vyhovuje prostredníctvom videí zameraných na posilnenie zručností, pochopenie najdôležitejších nástrojov aj psychologických princípov.

Mikro úlohy - zadania po jednotlivých online workshopoch (časovú náročnosť si účastníci prispôsobujú svojim individuálnym možnostiam), pri ktorých účastníci okamžite aplikujú získané know-how a kompetencie priamo do praxe v období medzi jednotlivými.

 

 

TERMÍNY JESENNÉHO BEHU | OTVORENÁ NVC

 

Otvorená NVC (Nonviolent Communication Academy) bude na jeseň prebiehať vždy v utorok popoludní s Petrom Kuklišom. Na otvorenú NVC sa prihlasujú zamestnanci z rôznych firiem a maximálny počet účastníkov z jednej spoločnosti je 4.

 

 

utorok podvečer 15:00 - 17:30

forma online cez Zoom

maximálne 4 účastníci z jednej spoločnosti

cena akadémie 400,- € bez DPH / 1 účastník

1. modul - 15.11.2022

2. modul - 22.11.2022

3. modul - 29.11.2022

4. modul - 06.12.2022

5. modul - 13.12.2022

 

 

MODULY NVC | ZAMERANIE NA NAJDÔLEŽITEJŠIE ZRUČNOSTI RIEŠENIA KONFLIKTOV

 

AKO SA DOSTAŤ OD KONFLIKTU K POROZUMENIU

AKO SA DOSTAŤ OD KONFLIKTU
K POROZUMENIU

Štyri kroky Nenásilnej komunikácie, ktoré pomôžu zvládať konflikty preventívne a riešiť tie akútne.

AKO KLÁSŤ ÚPRIMNÉ A EMPATICKÉ POŽIADAVKY

AKO KLÁSŤ ÚPRIMNÉ
A EMPATICKÉ POŽIADAVKY

Formulovanie úprimných a empatických požiadaviek na vlastných komunikačných situáciách.

AKO POČÚVAŤ A SKUTOČNE POČUŤ

AKO POČÚVAŤ
A SKUTOČNE POČUŤ

Ako sa dajú štyri kroky Nenásilnej komunikácie využiť pri počúvaní druhej osoby.

AKO POVEDAŤ NIE

AKO POVEDAŤ NIE

...a ako zachytiť „nie“ druhej strany, ako čeliť príkazu, hrozbe a či pokusu o manipuláciu./tíme.

AKO MEDIOVAŤ KONFLIKTY

AKO MEDIOVAŤ KONFLIKTY

Ukážka toho, čo v konflikte robí mediátor na to, aby navodil atmosféru rešpektu, počúvania sa a hľadania win-win riešení.

V PRÍPADE, ŽE MÁTE ZÁUJEM VYUŽIŤ AKADÉMIU NENÁSILNEJ KOMUNIKÁCIE NA INTERNÝ ROZVOJ – TJ. PRE SKUPINU VYTVORENÚ Z ÚČASTNÍKOV Z JEDNEJ FIRMY, KONTAKTUJTE NÁS A MY PRE VÁS NADIZAJNUJEME INTERNÚ AKADÉMIU UŠITÚ NA MIERU.

 

Kontaktujte nás

FAQ

Program pozostáva z päť 2,5 hodinových online workshopov.

Zvyšný čas, investovaný do sebarozvoja, si každý účastník môže nastaviť podľa svojich možností.

Pomedzi jednotlivé moduly dostávajú účastníci krátke mikro zadania, ktoré sa dajú zvládnuť s minimálnou časovou investíciou, ale takisto sa im dá venovať aj viac času.

Každý účastník sa teda môže svojmu rozvoju venovať podľa vlastných časových možností. Minimálna časová investícia je 5 x 2,5 hodiny. Maximálna nemá hornú hranicu.