Maxmanuniversity

Maxman University bola jedným z neziskových projektov našej spoločnosti, ktorý sme spustili v roku 2010 a trval celých 9 rokov. V roku 2012 získal projekt Maxman University cenu Via Bona Slovakia za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníctva. Posledná 112-ta prednáška sa uskutočnila v roku 2019.

01

Čo bola Maxman University?

Išlo o ďalšiu formu vzdelávania prostredníctvom prednášok a workshopov najmä pre vysokoškolských študentov v našich priestoroch. Maxman University nebola náhradou ani alternatívou k súčasnému vysokoškolskému štúdiu. Bola to nadstavba, ktorá dopĺňala a prehlbovala prevažne teoretické štúdium na našich školách praktickými témami z reálneho života.

02

Kto prednášal?

Prednášajúcimi boli prevažne vrcholoví manažéri, zakladatelia a majitelia firiem, osobnosti, podnikatelia či konzultanti Maxman Consultants. Boli to teda „ľudia z praxe“, ktorých cieľom bolo s účastníkmi diskutovať o svojich reálnych skúsenostiach z biznisu či svojho odboru, podeliť sa o svoj profesný príbeh so všetkými úspechmi i pádmi a konkrétnymi radami, tipmi či cvičeniami ich naučiť prakticky využiteľné zručnosti, ktoré by im uľahčili nástup do praxe.

03

Pre koho bola určená Maxman University?

Pre všetkých študentov vysokých škôl bez ohľadu na študijný odbor, fakultu, univerzitu či ročník štúdia. Avšak nielen pre nich. Rovnako aj pre všetkých, ktorí mali záujem neustále sa rozvíjať, diskutovať, dozvedieť sa niečo nové či nechať sa inšpirovať.

Speakers & Archive

2024

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011