Vieme, že každá firma či organizácia je jedinečná a na vzdelávanie má špecifické požiadavky. Naším cieľom je prinášať čo najefektívnejšie riešenia pre našich klientov, teda ponúknuť im rozvojové projekty šité na mieru ich potrebám. To robíme úpravou už existujúcich rozvojových produktov Maxman Consultants podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek klienta, alebo vytvorením úplne nového programu na základe konzultácie s klientom. Projektom šitým na mieru zabezpečujeme súlad rozvojového projektu s jedinečnou firemnou kultúrou klienta, s jeho stratégiou, filozofiou a cieľmi. Tempo aj obsah jednotlivých rozvojových blokov vždy na mieste ešte prispôsobujeme skupine tak, aby sme čo najviac zohľadnili vyspelosť a štýl účastníkov.

Rovnako sa snažíme prispôsobiť potrebám klienta a samotných účastníkov vzdelávania i jeho formu. Preto okrem klasických prezenčných školení využívame aj nami interne vyvinutú platformu videozóny a virtuálnej učebne, kde sa účastníci vzdelávajú prostredníctvom odborných videí, webináre, či prework a dôraz kladieme na využívanie viacerých nástrojov a techník, teda blended learning.

Pri samotných školeniach dbáme na ich praktickosť a okamžitú využiteľnosť poznatkov. Preto sa snažíme zachovávať pomer medzi praktickým experimentovaním a teoretickými vstupmi na úrovni 80 / 20. Vďaka tomu majú účastníci možnosť si jednotlivé techniky okamžite skúšať, získať odbornú spätnú väzbu a zažiť tak ich účinok na vlastnej koži.