MaxmanConsultants

Od roku 1994 pracujeme na zlepšovaní sveta ako v ziskových, tak aj v množstve dobrovoľníckych neziskových projektov. Vášnivo radi robíme svoju prácu a robíme všetko pre to, aby sme mohli byť hrdí na čokoľvek, čo robíme.

“Creating a learning culture”

Naše princípy

01

Dospelá kultúra

Pri všetkom, čo robíme, staviame na princípe dospelých zodpovedných ľudí s rovnocennými vzťahmi a možnosťami. Pracujeme v prostredí, kde majú všetci členovia tímu rovnaký prístup ku všetkým informáciám. Všetci poznajú všetky výsledky a čísla spoločnosti, spoločne si nastavujeme celofiremné i individuálne ciele, ale aj platy a bonusy. Veríme totiž, že otvorená komunikácia, dôvera a rešpekt podporujú vzájomné porozumenie a našu angažovanosť pri dosahovaní spoločných cieľov.

02

Transparentnosť a fair-play

Princíp otvorenosti aplikujeme aj pri dodávaní našich služieb. Ceny tréningového dňa máme stanovené fixne a všetci klienti majú od nás nastavené rovnaké sadzby (bez ohľadu na to, či sa jedná o malú lokálnu spoločnosť, alebo o veľkú korporáciu). Veríme, že biznis sa dá robiť čistým a férovým spôsobom.

03

Neustále na sebe pracujeme

Neustále hľadáme nové prístupy, princípy a možnosti v oblasti rozvoja, a zároveň pracujeme i na našom osobnom raste. Záleží nám na tom, aby sme boli každý deň vždy o kúsok lepší a našu vášeň k rozvoju a vzdelávaniu sa snažíme prenášať na všetkých ľudí, s ktorými sme v kontakte. Chceme totiž, aby ľudia vnímali a chápali zmysel a hodnotu rozvíjania sa, učenia sa, zlepšovania sa.  Pri všetkom, čo robíme, sa snažíme dbať na odbornosť, kompetentnosť, profesionalitu a spoločenskú zodpovednosť.

04

Zlepšujeme svet

Chceme, aby svet v ktorom žijeme, bol lepší. Nie sme spokojní so súčasným stavom školstva, a preto sme sa rozhodli sústrediť svoju energiu najmä týmto smerom. Realizujeme neziskový projekt Maxman University, s vášňou a radosťou prednášame študentom na rôznych univerzitách či vysokých školách a pomáhame neziskovým organizáciám ako Nadácia Pontis, Teach for Slovakia, Indícia či Nexteria.

História

 • 2018

  Priniesli sme na Slovensko Dana Arielyho

 • 2017

  Kúpili sme elektro auto, aby sme mohli ku klientom jazdiť ohľaduplne k životnému prostrediu

 • 2016

  Začali sme udeľovať cenu HRLeader

 • 2015

  Začali sme udeľovať ocenenie HRTalent

 • 2014

  Založili sme odbornú HR konferenciu HRLeaders

 • 2013

  Získali sme ocenenie AIVD za najlepší vzdelávací projekt

 • 2012

  Získali sme prestížne ocenenie Via Bona Slovakia v oblasti firemnej filantropie

 • 2011

  Otvorili sme školiace priestory Maxman Training Center v Bratislave

 • 2010

  Spustili sme projekt Maxman University

 • 2009

  Stali sme sa súčasťou siete Persona Global Management survey network (USA)

 • 2008

  Stali sme sa členmi International Coach Federation (USA)

 • 2007

  Stali sme sa členmi Slovenskej asociácie koučov

 • 2007

  Spoluzakladali sme IPAD (Nemecko)

 • 2006

  Stali sme sa členmi Performability Network (Holandsko)

 • 2005

  Spoluzakladali sme profesijné združenie zážitkového vzdelávania (Česká republika a Slovenská republika)

 • 2000

  Otvorili sme vlastné Outdoor Training Centre v Stupave

 • 1996

  Stali sme sa členom skupiny Infoteam Sales Process Consulting (Švajčiarsko)

 • 1994

  Založenie Maxman Consultants s.r.o.

Sme členovia

AmCham - Americká obchodná komora

www.amcham.sk

Persona global

www.personaglobal.com

ICF - International Coach Federation

www.coachfederation.org

SAKO - Slovenská asociácia koučov

www.koucovia.sk

International partnership for assessment and development

www.ipad-int.com

Performability network

www.performability.eu

Infoteam Sales Process Consulting

www.infoteam-consulting.com