Rozvoj všetkých kľúčových manažérskych zručností v efektívnej forme, s ohľadom na časové možnosti účastníkov.
Program Maxman Manažérskej Akadémie bol nadizajnovaný v Maxman Consultants v spolupráci s katedrou psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.

Najefektívnejší manažérsky rozvoj s najvyššou pridanou hodnotou a flexibilnou časovou investíciou zo strany účastníkov.

 

Blended learning kombinácia:

Online interaktívne workshopy - Šesť 2,5-hodinových online interaktívnych workshopov (pravidelne raz za dva týždne v utorky alebo štvrtky od 15:00 do 17:30)
Videá a rozvojové inšpirácie - Popri workshopoch majú v priebehu celej akadémie (medzi jednotlivými modulmi) účastníci vstup do rozvojovej online zóny – učenie v čase, ktorý im vyhovuje prostredníctvom videí zameraných na posilnenie zručností, pochopenie najdôležitejších manažérskych nástrojov aj psychologických princípov.
Mikro úlohy – zadania po jednotlivých online workshopoch (časovú náročnosť si účastníci prispôsobujú svojim individuálnym možnostiam) – pri ktorých účastníci okamžite aplikujú získané know-how a kompetencie priamo do praxe v období medzi jednotlivými modulmi.

 

 

Jeseň 2021

Lukáš Bakoš

Lukáš Bakoš

Vypredané

Jar 2022

Tomáš Malik

Tomáš Malik

Registrácia otvorená

Jar 2022

Lukáš Bakoš

Lukáš Bakoš

Registrácia otvorená

Jeseň 2022

Peter Benkovič

Peter Benkovič

Registráciu otvoríme jún 2022

Utorkové termíny jarného behu s Lukášom Bakošom

1. modul - 22.2.2022
2. modul - 8.3.2022
3. modul - 22.3.2022
4. modul - 5.4.2022
5. modul - 19.4.2022
6. modul - 3.5.2022

Každý druhý utorok podvečer: 15:00 – 17:30
Early bird cena akadémie: 480 € + DPH / účastník
Maximálny počet účastníkov z jednej firmy je 4.

 

Štvrtkové termíny jarného behu s Tomášom Malikom

1. modul - 24.2.2022
2. modul - 10.3.2022
3. modul - 24.3.2022
4. modul - 7.4.2022
5. modul - 21.4.2022
6. modul - 5.5.2022

Každý druhý utorok podvečer: 15:00 – 17:30
Early bird cena akadémie: 480 € + DPH / účastník
Maximálny počet účastníkov z jednej firmy je 4.

 

Základné manažérske nastavenie

Základné manažérske nastavenie

Pochopenie svojich manažérskych/líderských silných stránok aj oblastí, ktoré brzdia.

Manažérska psychológia

Manažérska psychológia

Porozumenie individuálnym rozdielom medzi jednotlivými členmi tímu.

Riadenie výkonu

Riadenie výkonu
Priority / Smerovanie / Ciele

Zameriame sa na manažérsku prácu s cieľmi a úlohami.

Radical Candor + manažérska práca so spätnou väzbou

Radical Candor + manažérska práca so spätnou väzbou

Tvorba otvorenej feedback kultúry vo firme/tíme.

Manažér ako mentor a kouč

Manažér ako mentor a kouč

Účastníkom poskytneme nástroje okamžite aplikovateľné pri rozvoji ľudí individuálne aj v tímoch.

Manažér ako FACILITÁTOR

Manažér ako FACILITÁTOR

Facilitačné zručnosti a techniky sú pre manažéra základom pri efektívnom vedení tímu a ovládaním týchto techník dokáže manažér zvýšiť produktivitu stretnutí, porád, interakcií.

V prípade, že máte záujem využiť Maxman Manažérsku Akadémiu na interný rozvoj – tj. pre skupinu vytvorenú z účastníkov z jednej firmy, kontaktujte nás a my pre vás nadizajnujeme internú akadémiu ušitú na mieru.

 

 

Kontaktujte nás

 

 

O našej manažérskej akadémii povedali...

(výber z anonymných feedbackov)

Výborný prístup Lukáša, interakcia, veľa zábavných cvičení, slido kvízy, ozaj príkladné vedenie workshopov v online priestore.

Kvalitný obsah, výborná prezentácia a celkovo dobre spracovaný systém odovzdania vedomostí a zmysluplná štruktúra workshopov. Špeciálny hosť ešte zlepšil už aj tak veľmi dobrý dojem. Celkovo do testimonialu 102% ;-)

Skvelé, atmosféra počas workshopov bola fantastická, energická a nabitá plnohodnotnými informáciami, skúsenosťami a poznatkami.

Najlepšie strávený čas. Profesionálne pripravené workshopy, veľa interakcie, vyvážený pomer medzi teóriou a praktickými cvičeniami. Naozaj nemám čo vytknúť, veľké ďakujeme!

Zaujímavý, podnetný, rôznorodý a zároveň komplexný pohľad na rolu manažéra ... a človeka. Ďakujem.

FAQ

Program pozostáva zo šiestich 2,5 hodinových online workshopov.

Zvyšný čas, investovaný do sebarozvoja, si každý účastník môže nastaviť podľa svojich možností.

K dispozícii má online rozvojovú zónu s edukatívnymi videami, psychologickou diagnostikou aj odporúčaniami ďalšieho sebarozvoja.

Pomedzi jednotlivé moduly dostávajú účastníci krátke mikro zadania, ktoré sa dajú zvládnuť s minimálnou časovou investíciou, ale takisto sa im dá venovať aj viac času.

Každý účastník sa teda môže svojmu rozvoju venovať podľa vlastných časových možností. Minimálna časová investícia je 6 x 2,5 hodiny, maximálna nemá hornú hranicu.

Termíny jednotlivých online workshopov sú fixné, všetok ostatný rozvoj (online video zóna, mikro úlohy) si účastníci prispôsobujú vlastnému kalendáru.

Pre najlepšiu interakciu je dobré absolvovať online workshopy cez počítač/laptop (telefón neodporúčame).

Dobrá web kamera, mikrofón, stabilné pripojenie na internet a nerušené miesto umocnia vašu schopnosť sústrediť sa a získať z programu čo najviac.

Keďže v skupinách účastníkov vzniká unikátna atmosféra a dôvera, nie je možné skupiny medzi sebou miešať a časť workshopov absolvovať v inom semestri s inou skupinou.

V každom prípade je ale možné dobehnúť prípadný vynechaný modul prostredníctvom online video zóny a samoštúdia.