Lukáš má manažérske skúsenosti z Telco a IT firiem. V Maxmane viedol od roku 2009 množstvo projektov pre lokálne aj nadnárodné firmy v Európe aj Ázii. Vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, nadstavbové vzdelanie získal na austrálskej UC Sydney a PhD. na Fakulte manažmentu UK. Venuje sa rozvoju...

Petrovou doménou je komunikácia s klientom, koordinovanie rozvojových programov, vedenie projektov a marketing. Súčasťou tímu sa stal v apríli 2018. Pracovné skúsenosti začal naberať už počas štúdia na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave. Mimo toho počas tohto obdobia tri a pol roka viedol mládež vo futbalovom klube....

Peter je základným stavebným kameňom spoločnosti Maxman Consultants, ktorú v roku 1994 spoluzakladal a dodnes v nej pôsobí ako partner. Vyštudoval psychológiu. Vzdelanie v manažmente získal na študijných pobytoch vo Veľkej Británii, Nemecku a Švajčiarsku. Štvrťstoročné skúsenosti v rozvoji manažérov mu pomáhajú pri...

Snežana u nás pôsobí ako Senior consultant a jej príchodu do Maxman Consultants v roku 2011 predchádzala kariéra v nadnárodných korporáciách pôsobiacich v IT, financiách a telekomunikáciách. Jej špecializáciou sú HR poradenstvo, konzultácie, assesment a development centrá a dizajn rozvojových programov. Svoje...

Ľubomír má ako jediný z nášho tímu elektrotechnické vzdelanie. Súčasťou Maxman Consultants je od apríla roku 2011 a odvtedy pracoval na projektoch pre viac ako stovku klientov. Jeho príchodu predchádzala bohatá kariéra, ktorú začínal ako key account manager v Coca-Cole a postupne sa vypracoval na pozíciu riaditeľa sales...

Alexandra má vyštudovaný zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave a International relations na Corvinus University Budapest. Skúsenosti s manažovaním medzinárodných projektov zbierala na Slovensku aj v Kuala Lumpur v Malajzii, kde mala na starosti riadenie B2B konferencií. U nás sa špecializuje na...

Tomáš vyštudoval právo a už počas štúdií sa zapájal do viacerých dobrovoľníckych činností. Bol členom výkonnej rady slovenskej pobočky medzinárodnej študentskej organizácie AIESEC, členom a koordinátorom Erasmus Student Network, ale aj zakladateľom občianskeho združenia Empatik. V rámci neho ako predseda riadil realizáciu projektu...

Vlado vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Profesne začínal ako bankár v Tatra banke, kde sa neskôr venoval aj obchodu, riadeniu pobočiek a privátnym klientom. Počas tohto obdobia pracoval aj ako lektor a tréner. Nasledujúca kariérna príležitosť ho zaviala do oblasti projektov zameraných na...

Arnold sa špecializuje na osobnostné nastavenie a efektivitu, tímový rozvoj, stres manažment a prezentačné zručnosti. So vzdelávaním začínal ako lektor angličtiny a nemčiny v jazykovej škole Empire, kde aktívne pôsobil 5 rokov. Medzinárodné vzťahy a sociálnu psychológiu študoval v Bratislave, holandskom Maastrichte...

Petra má za sebou kariéru personálneho konzultanta v Kanade, pričom svoj MBA titul získala na americkom Rochester Institute of Technology. Na Slovensku okrem iného pôsobila štyri roky ako partner personálnej spoločnosti SYNERGIE Slovakia a od roku 2016 sa aktívne venuje rozvojovým a školiacim činnostiam orientovaným na mäkké...

Peter je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, no financie a účtovníctvo študoval aj vo Viedni a Manchestri. Taktiež je medzinárodne certifikovaným trénerom nenásilnej komunikácie a focusingu. Jeho pracovné skúsenosti zahŕňajú Indiu, kde viedol marketingový tím cutting-edge IT a Veľkú Britániu, kde 8 rokov žil...

Jarka posilnila našu zostavu v októbri 2018 po dlhoročnej úspešnej kariére v oblasti ľudských zdrojov. Ako vyštudovaná psychologička so záujmom o rozvoj a motiváciu ľudí u nás dohliada na tréningy osobného rozvoja, komunikačné zručnosti a koučing. Osem rokov skúseností z pôsobenia na manažérskych postoch odovzdáva...

Michal je celoživotný športovec, a tak viedli po strednej škole jeho kroky na fakultu telovýchovy a športu v Bratislave. Po dvoch rokoch sa rozhodol prihlásiť aj na psychológiu na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a popri štúdiách pôsobil ako tréner zjazdových lyžiarov. Po absolvovaní nakrátko rozširoval svoj záber na...

Kristína sa stala súčasťou Maxman Consultants vďaka zapojeniu sa do nášho neziskového vzdelávacieho projektu Maxman University, kde od októbra 2013 pôsobila ako dobrovoľníčka. Od februára 2014 u nás pracovala na polovičný úväzok a o rok neskôr sme ju v práci po prvý raz privítali ako fulltime zamestnanca. Dnes má u nás na...

Kristína je od marca 2015 našou office manažérkou. Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a po absolvovaní nastúpila na polročnú prax do domova sociálnych služieb pre ľudí s psychickými ťažkosťami. Tu dodnes príležitostne vypomáha ako dobrovoľníčka. Svojmu odboru ostáva verná aj u nás, keďže okrem...

Orši u nás pôsobí na pozícii Senior consultant a má za sebou bohatú kariéru v oblasti firemných financií a daňového poradenstva. Okrem iného pôsobila ako finančná riaditeľka E.ON IT Slovakia. Záujem o ľudí ju však v roku 2010 priviedol na Business Coach Academy v Budapešti, kde si doplnila vzdelanie, aby sa stala...

Peter je v kolektíve Maxman Consultants veľvyslancom Veľkej Británie. Do tímu pribudol v januári 2016 po úspešnom pôsobení vo Washingtone, kde zastupoval zoskupenie piatich najsilnejších rozhlasových staníc v USA. Taktiež má skúsenosti s vedením regionálneho projektu pre Siemens alebo tréningom zamestnancov kalifornskej pobočky...