Managing Director spoločnosti Maxman Consultants. Manažérske skúsenosti získal pôsobením na pozíciách Manažér pre tréning a rozvoj v nadnárodnej telekomunikačnej spoločnosti a ako HR Manažér v medzinárodnej IT spoločnosti. Lukáš má rozsiahle medzinárodné trénerské a konzultačné skúsenosti, ktoré nadobudol pri dizajnovaní...

Spoluzakladateľ a partner spoločnosti Maxman Consultants. Peter je senior trénerom, konzultantom, facilitátorom, koučom pre vrcholových manažérov a obchodníkov v medzinárodných spoločnostiach. Publikoval množstvo článkov o koučovaní, rozvoji manažérskej práce, leadershipe, manažérskych kompetenciách, assessment a development...

Senior konzultantka, ktorá pôsobila v telekomunikačnej a  IT sfére v rôznych pozíciách v oblasti ľudských zdrojov. Manažérske skúsenosti získala pôsobením na pozícii HR Manažér v medzinárodnej finančnej spoločnosti a neskôr ako HR Partner v medzinárodnej IT spoločnosti.

Konzultant, ktorý začínal svoju kariéru ako obchodník v medzinárodnej FMCG spoločnosti. Po rokoch skúseností s obchodom začal pracovať ako tréner a školiteľ obchodných a komunikačných zručností. Neskôr zastával pozíciu Sales Training manažéra, svoje manažérske a obchodnícke skúsenosti zúročil na pozícii Managing Director pre...

Alexandra vyštudovala Zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Má niekoľko ročné skúsenosti s organizáciou B2B konferencii. Pôsobila na Slovensku a v Malajzii, kde manažovala medzinárodné projekty v oblasti farmácie. Neskôr pracovala v medzinárodnej korporácií, kde nadobudla rozsiahle skúsenosti...

Tomáš študoval právo na Paneurópskej vysokej škole a už počas štúdia sa venoval viacerým dobrovoľníckym činnostiam. Pôsobil v študentskej organizácii AIESEC a neskôr založil občianske združenie s cieľom realizácie projektu bezplatného poradenstva pre deti a mládež, pričom tomuto združeniu aj niekoľko rokov predsedal. Po...

Peter vyštudoval financie na EU v Bratislave. Riadil marketingový tím IT firmy v indickom Pune. Bol úspešný obchodný zástupca a manažér obchodného tímu vo fair-trade obchodnej spoločnosti v anglickom Cambridge. Svoje skúsenosti a záujem o prácu s ľuďmi úročí od roku 2010 ako konzultant, tréner a kouč. Svoje prvé...

Petra získala MBA z Rochester Institute of Technology. Svoju kariéru začala v obchode, priamom a nepriamom predaji, zákazníckej a marketingovej podpore. Následne budovala svoje znalosti v oblasti výberu ľudí - talentov na špecializované a manažérske pozície, ako aj v oblasti personálneho poradenstva...

Michal synergicky prepája psychológiu, manažment a šport. Popri štúdiu psychológie na Filozofickej Fakulte UK absolvoval aj štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu. Ako bývalý vrcholový športovec pôsobil počas VŠ aj po nej ako tréner v zjazdovom lyžovaní, kde viedol športovcov k dosahovaniu vrcholných výsledkov. Neskôr sa rozhodol uberať...

Kristína pôsobí ako Managing Director Assistant a zároveň je projektovou manažérkou odbornej konferencie HRLeaders. Je absolventkou odboru sociálna a pracovná psychológia na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Od roku 2013 je členom projektového tímu vzdelávacieho projektu Maxman University, ktorý odštartoval jej spoluprácu...

V spoločnosti Maxman Consultants pôsobí ako office manager a zároveň sa venuje i psychodiagnostike. Je absolventkou odboru psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci osobného rozvoja sa orientuje na Assessment a development centrá, 360° spätnú väzbu a psychologické testy.

Absolvent Katedry psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK). Ivan po ukončení štúdia pokračoval v rozvoji psycho-terapeutických zručností na Inštitúte systemického zážitku – Management centrum v Prahe, a zároveň pracoval v psychologickom centre ako psychológ a tréner mäkkých...

Orši študovala Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite a začala svoju kariéru v poradenskej spoločnosti BMB Leitner na oddelení auditu. Neskôr na oddelení daňového poradenstva sa stala manažérkou a licencovanou daňovou poradkyňou. Svoje dlhoročné skúsenosti z poradenstva neskôr zužitkovala ako finančná riaditeľka...

Peter pracuje v Maxmane ako tréner a konzultant. Dlhé roky pôsobil ako úspešný obchodný zástupca zoskupenia piatich najsilnejších rozhlasových staníc vo Washingtone v USA. Od príchodu na Slovensko v roku 2011 sa venuje rozvoju a vzdelávaniu ľudí. Okrem učenia biznis angličtiny vzdeláva svojich klientov v oblasti soft...