Vladimír Kantor

Vladimír Kantor

Consultant

Vlado vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Profesne začínal ako bankár v Tatra banke, kde sa neskôr venoval aj obchodu, riadeniu pobočiek a privátnym klientom. Počas tohto obdobia pracoval aj ako lektor a tréner. Nasledujúca kariérna príležitosť ho zaviala do oblasti projektov zameraných na transformáciu výkonnosti obchodných tímov, kde viac ako 6 rokov participoval na vzdelávaní a koučovaní manažérov s cieľom dosahovať nadštandardné výsledky. V Maxman Consultants sa špecializuje na predajné zručnosti a vyjednávanie, pričom k jeho obľúbeným témam patria aj výber zamestnancov a budovanie vysoko efektívnych obchodných tímov. Vlado bol vždy aktívny športovec, pričom sa v detstve venoval aj športovej gymnastike. Momentálne ho vo voľnom čase najčastejšie stretnete ako hráva futbal, bicykluje, pláva či lyžuje a spolu s manželkou sa venujú svojim dvom deťom.

Špecializuje sa na:

Prezentačné zručnosti, vedenie ľudí, rozvoj manažérskych zručností, motiváciu, výber zamestnancov, obchodné zručnosti, vyjednávanie.

Referencie

Tatra banka, pbkon, Telekom, O2, Sberbank, Poštová banka, OTP Banka Slovensko, UniCredit Leasing, Interquality, Allrisk, ČSOB, Slovenská Sporiteľňa, Tatra leasing, VÚB, YIT

Jazyky

angličtina, čeština, slovenčina

Záľuby

rodina, šport, turistika, automobily

Ďalší

Lukáš Bakoš

Lukáš Bakoš

Lukáš má manažérske skúsenosti z Telco a IT firiem. V Maxmane viedol od roku...

Peter Bališ

Peter Bališ

Petrovou doménou je komunikácia s klientom, koordinovanie rozvojových...

Peter Benkovič

Peter Benkovič

Peter je základným stavebným kameňom spoločnosti Maxman Consultants, ktorú v...

Andrej Dřínovský

Andrej Dřínovský

Andrej je absolvent doktorandského štúdia na Fakulte managementu UK a...

Snežana Ďuricová

Snežana Ďuricová

Snežana u nás pôsobí ako Senior consultant a jej príchodu do Maxman...

Alexandra Grófová

Alexandra Grófová

Alexandra má vyštudovaný zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v...

Arnold Kiss

Arnold Kiss

Arnold so vzdelávaním dospelých začínal ako lektor angličtiny a nemčiny v...

Peter Kukliš

Peter Kukliš

Peter je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, no financie a...

Tomáš Malik

Tomáš Malik

Tomáš už od detských a študentských čias žije globálne a multikultúrne. Veľkú...

Jarka Marčičiaková

Jarka Marčičiaková

Jarka posilnila našu zostavu v roku 2018 po dlhoročnej úspešnej kariére v...

Martina Matrtajová

Martina Matrtajová

Martina je matematička s vášňou pre komunikáciu a riešenie zložitých...

Michal Murárik

Michal Murárik

Michal je celoživotný športovec, a tak viedli po strednej škole jeho kroky na...

Kristína Oravcová

Kristína Oravcová

Kristína sa stala súčasťou Maxman Consultants vďaka zapojeniu sa do nášho...

Veronika Timková

Veronika Timková

Veronika pracovala na manažérskych pozíciách vo výrobných spoločnostiach, kde...

Orši Véghová

Orši Véghová

Orši u nás pôsobí ako Senior konzultantka a má za sebou bohatú kariéru v...