Arnold Kiss

ArnoldKiss
Consultant

Arnold vyštudoval medzinárodné vzťahy a sociálnu psychológiu na Slovensku, v Holandsku a v Belgicku. Počas štúdia založil a viedol niekoľko študentských organizácií a zároveň pracoval ako lektor cudzích jazykov. Vo veku 21 rokov sa zapojil do programu Teach for Slovakia, prostredníctvom ktorého v náročnom prostredí ďalej rozvíjal svoje líderské schopnosti a pomáhal žiakom zo sociálne slabého prostredia uspieť osobnostne i akademicky. Orientácia na vzdelávanie ho doviedla do Maxmanu, kde sa venuje predaju a trénovaniu soft skills z oblasti prezentačných zručností, tímového rozvoja, stress managementu a riešenia konfliktov. Vo voľnom čase sa ďalej venuje dobrovoľníctvu a rozvoju slovenského školstva.

Špecializuje sa na:

nové generácie na pracovisku, tímový rozvoj, networking, prezentačné zručnosti

Referencie

Adient, Johnson Controls

Jazyky

angličtina, čeština, slovenčina

Záľuby

školstvo, squash, tenis, online komunikácia, politika, knihy

Ďalší

Lukáš Bakoš

Lukáš Bakoš

Managing Director spoločnosti Maxman Consultants. Manažérske skúsenosti...

Peter Bališ

Peter Bališ

Peter vyštudoval marketingovú komunikáciu na Fakulte masmediálnej komunikácie...

Peter Benkovič

Peter Benkovič

Spoluzakladateľ a partner spoločnosti Maxman Consultants. Peter je senior...

Snežana Ďuricová

Snežana Ďuricová

Senior konzultantka, ktorá pôsobila v telekomunikačnej a IT sfére v rôznych...

Ľubomír Galgóci

Ľubomír Galgóci

Konzultant, ktorý začínal svoju kariéru ako obchodník v medzinárodnej FMCG...

Alexandra Grófová

Alexandra Grófová

Alexandra vyštudovala Zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v...

Tomáš Hőrik

Tomáš Hőrik

Tomáš študoval právo na Paneurópskej vysokej škole a už počas štúdia sa...

Petra Kováčová

Petra Kováčová

Petra získala MBA z Rochester Institute of Technology. Svoju kariéru začala v...

Peter Kukliš

Peter Kukliš

Peter vyštudoval financie na EU v Bratislave. Riadil marketingový tím IT...

Jarka Marčičiaková

Jarka Marčičiaková

Jarka študovala psychológiu na UCM v Trnave a svoju kariéru začala na...

Michal Murárik

Michal Murárik

Michal synergicky prepája psychológiu, manažment a šport. Popri štúdiu...

Kristína Oravcová

Kristína Oravcová

Kristína pôsobí ako Managing Director Assistant a zároveň je projektovou...

Kristína Rákayová

Kristína Rákayová

V spoločnosti Maxman Consultants pôsobí ako office manager a zároveň sa...

Ivan Valach

Ivan Valach

Absolvent Katedry psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v...

Orši Véghová

Orši Véghová

Orši študovala Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite a začala...

Michal Vojtas

Michal Vojtas

Michal je študent na Slovenskej technickej univerzite a po skúsenosti v...

Peter Wallin

Peter Wallin

Peter pracuje v Maxmane ako tréner a konzultant. Dlhé roky pôsobil ako...