Arnold Kiss

Arnold Kiss

Consultant

Arnold so vzdelávaním dospelých začínal ako lektor angličtiny a nemčiny v jazykovej škole Empire. Študoval medzinárodné vzťahy a sociálne vedy v Bratislave, v belgickom Leuvene a v holandskom Maastrichte, kde sa venoval aj sociálnej psychológii. Po úspešnom absolvovaní sa vrhol do práce pre tretí sektor. V rámci programu Teach for Slovakia pomáhal dva roky žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia uspieť osobnostne i akademicky a dodnes pôsobí ako ambasádor tejto organizácie. Svoju vášeň pre rozvoj občianskej spoločnosti uplatňuje aj popri práci pre Maxman Consultants. Spoločne s kolegyňou Orši pôsobia v projekte rozumieme.si, no vedie aj projekt Greenpower Slovensko, konzultuje pre Nadáciu Pontis a pre Pedagogickú fakultu UK. U nás pôsobí od roku 2018 na pozícii konzultanta a ak sa práve nevenuje zlepšovaniu sveta, rád si prečíta kvalitnú knihu alebo si zašportuje.

Špecializuje sa na:

tréningy osobnej efektivity, zvládanie stresu a budovanie reziliencie, wellbeing, rastové nastavenie (growth mindset), komunikačné zručnosti, facilitáciu, riešenie problémov, rozvoj tímov a podporu tímového fungovania

Referencie

Adient, Arval, Covestro, CZ Slovakia, Danfoss, Deichmann, Deutsche Telekom Services, Dôvera, ESET, Forbes, Global IT Services, Henkel, ING GSO, Innovatrics, Johnson Controls, KPMG, Martinus, O2, OBI, Raiffeisen Service Center, Roche Slovensko, Swiss Re, Unicredit Bank, VSD, VSE, ZSE, Zurich Insurance,

Jazyky

angličtina, slovenčina, dorozumie sa však aj v maďarčine a v nemčine

Záľuby

školstvo a vzdelávanie, šport, bojové umenie, wellbeing, knihy

Ďalší

Lukáš Bakoš

Lukáš Bakoš

Lukáš má manažérske skúsenosti z Telco a IT firiem. V Maxmane viedol od roku...

Peter Bališ

Peter Bališ

Petrovou doménou je komunikácia s klientom, koordinovanie rozvojových...

Peter Benkovič

Peter Benkovič

Peter je základným stavebným kameňom spoločnosti Maxman Consultants, ktorú v...

Andrej Dřínovský

Andrej Dřínovský

Andrej je absolvent doktorandského štúdia na Fakulte managementu UK a...

Snežana Ďuricová

Snežana Ďuricová

Snežana u nás pôsobí ako Senior consultant a jej príchodu do Maxman...

Alexandra Grófová

Alexandra Grófová

Alexandra má vyštudovaný zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v...

Vladimír Kantor

Vladimír Kantor

Vlado vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave....

Peter Kukliš

Peter Kukliš

Peter je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, no financie a...

Tomáš Malik

Tomáš Malik

Tomáš už od detských a študentských čias žije globálne a multikultúrne. Veľkú...

Jarka Marčičiaková

Jarka Marčičiaková

Jarka posilnila našu zostavu v roku 2018 po dlhoročnej úspešnej kariére v...

Martina Matrtajová

Martina Matrtajová

Martina je matematička s vášňou pre komunikáciu a riešenie zložitých...

Michal Murárik

Michal Murárik

Michal je celoživotný športovec, a tak viedli po strednej škole jeho kroky na...

Kristína Oravcová

Kristína Oravcová

Kristína sa stala súčasťou Maxman Consultants vďaka zapojeniu sa do nášho...

Veronika Timková

Veronika Timková

Veronika pracovala na manažérskych pozíciách vo výrobných spoločnostiach, kde...

Orši Véghová

Orši Véghová

Orši u nás pôsobí ako Senior konzultantka a má za sebou bohatú kariéru v...