Andrej Dřínovský

Andrej Dřínovský

Consultant

Andrej je absolvent doktorandského štúdia na Fakulte managementu UK a dlhodobo sa venuje medzinárodnému talent manažmentu a rozvoju lídrov. Má skúsenosti hlavne z finančných a IT organizácií, no rád naberá energiu aj v prostredí startupov a výskumných projektov. Na hodnotiacich a rozvojových programoch pre senior manažérov spolupracoval s prestížnymi inštitúciami v Spojenom kráľovstve, Španielsku a USA. V poslednom období sa venuje problematike agilných transformácií a agilných lídrov, najmä čo sa týka kultúrnej a behaviorálnej roviny. Presadzuje hodnoty pracovného prostredia zameraného na človeka a na plné využitie jeho potenciálu. Andrej je certifikovaný Co-Active Coach (CTI London) a certifikovaný Scrum Master (Scrum Alliance).

Špecializuje sa na:

tréningy osobnej efektivity, komunikačné zručnosti, agilné princípy, nástroje a mindset koučing a koučingové zručnosti, agilný leadership, osobný a tímový rozvoj, riadenie talentov a rozvoj potenciálu

Referencie

Lenovo, Henkel, Covestro

Jazyky

angličtina, nemčina

Záľuby

technológie a trendy, stratégie, human-centric dizajn, agilné líderstvo, veda, jazz, mapy a miesta


Ďalší

Lukáš Bakoš

Lukáš Bakoš

Lukáš má manažérske skúsenosti z Telco a IT firiem. V Maxmane viedol od roku...

Peter Bališ

Peter Bališ

Petrovou doménou je komunikácia s klientom, koordinovanie rozvojových...

Peter Benkovič

Peter Benkovič

Peter je základným stavebným kameňom spoločnosti Maxman Consultants, ktorú v...

Snežana Ďuricová

Snežana Ďuricová

Snežana u nás pôsobí ako Senior consultant a jej príchodu do Maxman...

Alexandra Grófová

Alexandra Grófová

Alexandra má vyštudovaný zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v...

Vladimír Kantor

Vladimír Kantor

Vlado vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave....

Arnold Kiss

Arnold Kiss

Arnold so vzdelávaním dospelých začínal ako lektor angličtiny a nemčiny v...

Peter Kukliš

Peter Kukliš

Peter je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, no financie a...

Tomáš Malik

Tomáš Malik

Tomáš už od detských a študentských čias žije globálne a multikultúrne. Veľkú...

Jarka Marčičiaková

Jarka Marčičiaková

Jarka posilnila našu zostavu v roku 2018 po dlhoročnej úspešnej kariére v...

Martina Matrtajová

Martina Matrtajová

Martina je matematička s vášňou pre komunikáciu a riešenie zložitých...

Michal Murárik

Michal Murárik

Michal je celoživotný športovec, a tak viedli po strednej škole jeho kroky na...

Kristína Oravcová

Kristína Oravcová

Kristína sa stala súčasťou Maxman Consultants vďaka zapojeniu sa do nášho...

Veronika Timková

Veronika Timková

Veronika pracovala na manažérskych pozíciách vo výrobných spoločnostiach, kde...

Orši Véghová

Orši Véghová

Orši u nás pôsobí ako Senior konzultantka a má za sebou bohatú kariéru v...