Maxmanart

Maxman Art je dlhodobý neziskový projekt spoločnosti Maxman Consultants, prostredníctvom ktorého ponúkame priestor všetkým začínajúcim, amatérskym, ale aj skúseným a profesionálnym umelcom. Je venovaný všetkým umelcom, ktorí prejavia záujem, chuť a vôľu u nás vystavovať a dajú nám možnosť nahliadnuť do ich tvorby. Projekt vznikol v januári roku 2011 a je snahou o podporu a prepojenie oblasti manažmentu s oblasťou umenia.