26.09.2023
Maxman Manažérska Akadémia | jeseň 2023 - KAPACITA NAPLNENÁ
Rozvoj všetkých kľúčových manažérskych zručností v efektívnej forme, s ohľadom na časové možnosti účastníkov.
26.09.2023
02.10.2023
Storytelling for leaders
Intenzívny tréning pre všetkých, ktorí si chcú a potrebujú rozvinúť líderskú kompetenciu rozprávať stručne a k veci príbehy, ktoré presvedčia, ovplyvnia a motivujú poslucháčov.
02.10.2023
10.10.2023
Úvod do leadershipu
Účastníci sa naučia, ako viesť svoj tím efektívne tak, aby aj organizácia, aj zamestnanci boli spokojní a líder nemal na svojich pleciach nezvládnuteľnú ťarchu a nesmeroval k vyhoreniu.
10.10.2023
25.10.2023
Stres manažment a budovanie mentálnej odolnosti
Počas tréningu vám predstavíme techniky a nástroje, ktoré vám pomôžu zvyšovať svoju psychickú kondíciu a schopnosť efektívne zvládať stresové situácie.
25.10.2023
13.11.2023
Time management
Tréning je zameraný na zvýšenie osobnej efektivity, zlepšenie sa v práci s časom a zdrojmi, ako aj na prácu s mentálnym nastavením.
13.11.2023
07.12.2023
Ako zvládnuť konfliktné situácie pomocou Nenásilnej komunikácie
Cieľom tréningu je rozšíriť zručnosti účastníkov v oblasti komunikácie a emocionálnej inteligencie tak, aby vedeli identifikovať, riešiť a hlavne predchádzať konfliktom v práci.
07.12.2023
27.02.2024
Maxman manažérska akadémia | jar 2024
Rozvoj všetkých kľúčových manažérskych zručností v efektívnej forme, s ohľadom na časové možnosti účastníkov.
27.02.2024

Už prebehlo

19.09.2023
Ako dizajnovať rozvoj ľudí v organizáciách
Tréning určený pre „HR-istov“, zameraný na zlepšenie znalostí a zručností v oblasti plánovania rozvoja ľudí, efektívneho dizajnu rozvoja a kvality jeho implementácie do praxe.
19.09.2023
21.06.2023
Ako zvládnuť konfliktné situácie pomocou Nenásilnej komunikácie
Cieľom tréningu je rozšíriť zručnosti účastníkov v oblasti komunikácie a emocionálnej inteligencie tak, aby vedeli identifikovať, riešiť a hlavne predchádzať konfliktom v práci.
21.06.2023
08.06.2023
Budovanie samoriadiacich tímov
Na poldňovom workshope sa pozrieme na zavádzanie kultúry vysokej samostatnosti a samoriadenia do tímov - od malých agilne riadených firiem až po tímy vo veľkých korporáciách.
08.06.2023
23.05.2023
Habit Hacking | Ako sa ”hacknúť” k efektívnejšiemu fungovaniu
Tréning zameraný na osvojenie si princípov budovania návykov, kde budú mať účastníci príležitosť definovať si, na čom chcú pracovať.
23.05.2023
18.04.2023
Efektívne vedenie porád a stretnutí
Interaktívny tréning pre všetkých, ktorí chcú docieliť, aby výsledkom porád, ktoré vedú, bolo splnenie vytýčených cieľov a plné využitie potenciálu prítomných.
18.04.2023
14.03.2023
Ako dizajnovať rozvoj ľudí v organizáciách
Tréning určený pre „HR-istov“, zameraný na zlepšenie znalostí a zručností v oblasti plánovania rozvoja ľudí, efektívneho dizajnu rozvoja a kvality jeho implementácie do praxe.
14.03.2023
16.02.2023
Ako si vybrať správneho človeka
Osvojte si behaviorálnu metódu vedenia rozhovoru, ale aj techniky kladenia otázok a interpretácii odpovedí, hodnotenie kompetencií a správania, ktoré vám pomôžu k efektívnemu uzavretiu pohovoru.
16.02.2023
01.12.2022
Time management a osobná efektivita
Tréning je zameraný na zvýšenie osobnej efektivity, zlepšenie sa v práci s časom a zdrojmi, ako aj na prácu s mentálnym nastavením.
01.12.2022
10.11.2022
Efektívna komunikácia
Cieľom programu je prehĺbenie komunikačných zručností, vďaka ktorým lepšie porozumiete kolegom a dokážete s nimi tvoriť dobré a dlhodobé vzťahy vďaka "win-win" nastaveniu.
10.11.2022
27.10.2022
Ako zvládať ťažké rozhovory so zamestnancami
Na 0,5 dňovom online workshope prinesieme praktické odporúčania, tipy a princípy, ako efektívne, partnersky a empaticky komunikovať ťažké témy s členmi tímu – či na individuálnej alebo tímovej úrovni.
27.10.2022
20.10.2022
Storytelling II: For leaders
Počas online tréningu sa naučíte rozprávať štyri typy príbehov, ktorými môžete jednoduchšie inšpirovať, motivovať a ovplyvňovať svoje okolie.
20.10.2022
13.10.2022
Ako plánovať rozvoj ľudí v organizáciách
Tréning určený pre personalistov a „vzdelávačov“, zameraný na zlepšenie znalostí a zručností v oblasti plánovania rozvoja ľudí.
13.10.2022
07.10.2022
Storytelling I: Základy
Na poldňovom online tréningu sa naučíte rozprávať inšpiratívne príbehy zo svojho života a kariéry. Príbehom dáte štruktúru, naučíte sa pracovať s emóciami, aby ste zaujali.
07.10.2022
22.09.2022
Budovanie mentálnej odolnosti
Počas workshopu vám predstavíme techniky a nástroje, ktoré vám pomôžu zvyšovať svoju psychickú kondíciu a schopnosť efektívne narábať s energiou.
22.09.2022
14.06.2022
Efektívna komunikácia
Cieľom programu je prehĺbenie komunikačných zručností, vďaka ktorým lepšie porozumiete kolegom a dokážete s nimi tvoriť dobré a dlhodobé vzťahy vďaka "win-win" nastaveniu.
14.06.2022
08.06.2022
Budovanie samoriadiacich tímov
Na online workshope sa so Snežou a Lukášom pozriete na zavádzanie kultúry vysokej samostatnosti a samoriadenia do tímov - od malých agilne riadených firiem až po tímy vo veľkých korporáciách.
08.06.2022
31.05.2022
Ako vytvoriť psychologicky bezpečné prostredie
Na tréningu sa dozviete, čo všetko zahŕňa psychologicky bezpečné prostredie, akými nástrojmi sa dá v tíme alebo organizácii podporiť a rozvinúť.
31.05.2022
26.04.2022
Ako porozumieť svojim hraniciam a predísť tak vyhoreniu
Na tréningu získate vedomosti o tom, ako rozlíšiť stres a vyhorenie, ako aj techniky, ako rozpoznať varovné signály vyhorenia a ako mu predchádzať.
26.04.2022
12.04.2022
Budovanie mentálnej odolnosti
Počas workshopu vám predstavíme techniky a nástroje, ktoré vám pomôžu zvyšovať svoju psychickú kondíciu a schopnosť efektívne narábať s energiou.
12.04.2022
29.03.2022
Storytelling for leaders
Počas online tréningu sa naučíte rozprávať štyri typy príbehov, ktorými môžete jednoduchšie inšpirovať, motivovať a ovplyvňovať svoje okolie.
29.03.2022
15.03.2022
Storytelling
Na poldňovom online tréningu sa naučíte rozprávať inšpiratívne príbehy zo svojho života a kariéry. Príbehom dáte štruktúru, naučíte sa pracovať s emóciami, aby ste zaujali.
15.03.2022
09.03.2022
Ako zvládnuť konfliktné situácie pomocou Nenásilnej komunikácie
Cieľom tréningu je rozšíriť zručnosti účastníkov v oblasti komunikácie a emocionálnej inteligencie tak, aby vedeli identifikovať, riešiť a hlavne predchádzať konfliktom.
09.03.2022
23.02.2022
Budovanie kultúry spätnej väzby v tímoch a organizáciách
Počas tréningu sa naučíte praktické a využiteľné techniky, ktorými môžete okamžite začať aplikovať kultúru spätnej väzby vo svojich tímoch.
23.02.2022
08.02.2022
Time management 2.0
Tréning je zameraný na zvýšenie osobnej efektivity, zlepšenie sa v práci s časom a zdrojmi, ako aj na prácu s mentálnym nastavením.
08.02.2022
30.11.2021
Budovanie dôvery pre úprimné rozhovory
Cieľom tréningu je podporiť vás v tom, ako vedome vytvárať priestor pre vzájomné porozumenie v náročných konverzáciách.
30.11.2021
23.11.2021
Ako zvládnuť konfliktné situácie pomocou Nenásilnej komunikácie
Cieľom tréningu je rozšíriť zručnosti účastníkov v oblasti komunikácie a emocionálnej inteligencie tak, aby vedeli identifikovať, riešiť a hlavne predchádzať konfliktom.
23.11.2021
09.11.2021
Storytelling II
V druhej časti online tréningu sa naučíte rozprávať štyri typy príbehov: 1. predstavenie seba príbehom, 2. motivácia ľudí, 3. prezentácia stratégie, 4. prezentácia úspechu, ktorý má inšpirovať.
09.11.2021
26.10.2021
Manažér ako mentor a kouč
Cieľom programu nie je vychovať z manažérov kvalifikovaných mentorov a koučov "na plný úväzok", ale naučiť ich aplikovať vo svojej práci prvky mentora a aj kouča.
26.10.2021
19.10.2021
Storytelling I.
Na poldňovom online tréningu sa naučíte rozprávať inšpiratívne príbehy zo svojho života a kariéry. Príbehom dáte štruktúru, naučíte sa pracovať s emóciami, aby ste zaujali.
19.10.2021
12.10.2021
Budovanie mentálnej odolnosti
Počas workshopu vám predstavíme techniky a nástroje, ktoré vám pomôžu zvyšovať svoju psychickú kondíciu a schopnosť efektívne narábať s energiou.
12.10.2021
21.09.2021
Ako vybrať správneho človeka – Behaviorálne pohovory v online svete
Na tréningu sa naučíte behaviorálnu metódu vedenia rozhovoru s kandidátmi, ale aj techniky kladenia otázok a interpretácií odpovedí, hodnotenie kompetencií a správania, ktoré vám pomôžu k efektívnemu uzavretiu výberového rozhovoru.
21.09.2021
15.06.2021
Agilita nie je módna vlna. Nečakajte a choďte jej v ústrety...
Na poldňovom online workshope sa naučíte: 1. ako implementovať základné agilné princípy v práci jednotlivca a tímu, 2. ako minimalizovať odpor ľudí voči zmene.
15.06.2021
02.06.2021
Efektívny leadership v hybridnom svete
Lukáš a Snežana Vám na poldňovom workshope spoločne predstavia nástroje a manažérske techniky, ktoré využijete pri transformácii spolupráce na hybridnú.
02.06.2021
11.05.2021
Ako zefektívniť online porady
Na poldňovom online tréningu účastníci dostanú nástroje a techniky, ktoré im umožnia efektívnejšie viesť porady vo virtuálnom prostredí.
11.05.2021
28.04.2021
Manažér ako mentor a kouč
Cieľom programu nie je vychovať z manažérov kvalifikovaných mentorov a koučov "na plný úväzok", ale naučiť ich aplikovať vo svojej práci prvky mentora a aj kouča.
28.04.2021
13.04.2021
Tvárou v tvár zmene
Na tréningu účastníci pochopia svoju osobnostnú typológiu v oblasti prirodzených reakcií na zmeny a osvoja si kroky, ktoré im pomôžu efektívnejšie pracovať so zmenami vo svojom okolí.
13.04.2021
31.03.2021
Budovanie samoriadiacich tímov
Na poldňovom online workshope sa pozrieme na zavádzanie kultúry vysokej samostatnosti a samoriadenia do tímov - od malých agilne riadených firiem až po tímy vo veľkých korporáciách.
31.03.2021
10.03.2021
Ako zvýšiť mentálnu odolnosť voči stresu
Cieľom tohto otvoreného tréningu je priniesť účastníkom konkrétne nástroje na budovanie odolnosti, či reziliencie voči stresu, vzhľadom na aktuálnu spoločenskú situáciu.
10.03.2021
17.02.2021
Efektívne sebariadenie v hybridnom svete
Cieľom tréningu bude naučiť sa spôsoby a techniky ako si vybudovať zdravé psychické fungovanie počas práce v hybridnom svete.
17.02.2021
10.02.2021
Ako vybrať správneho človeka – Behaviorálne pohovory v Online svete
Na tréningu sa naučíte behaviorálnu metódu vedenia rozhovoru s kandidátmi, ale aj techniky kladenia otázok a interpretácií odpovedí, hodnotenie kompetencií a správania, ktoré vám pomôžu k efektívnemu uzavretiu výberového rozhovoru.
10.02.2021
26.01.2021
REMOTE EFEKTÍVNE - Ako komunikovať, spolupracovať a viesť v remote a hybridných podmienkach
Na tréningu sa dozviete, ako efektívne fungovať a manažovať tímy v remote a hybridnom svete.
26.01.2021
01.12.2020
REMOTE EFEKTÍVNE - Ako komunikovať, spolupracovať a viesť v remote a hybridných podmienkach
Na tréningu sa dozviete, ako efektívne fungovať a manažovať tímy v remote a hybridnom svete.
01.12.2020
25.11.2020
Ako vybrať správneho človeka – Behaviorálne pohovory v Online svete
Na tréningu sa naučíte behaviorálnu metódu vedenia rozhovoru s kandidátmi, ale aj techniky kladenia otázok a interpretácií odpovedí, hodnotenie kompetencií a správania, ktoré vám pomôžu k efektívnemu uzavretiu výberového rozhovoru.
25.11.2020
18.11.2020
Ako vybrať správneho človeka – Behaviorálne pohovory v Online svete
Na tréningu sa naučíte behaviorálnu metódu vedenia rozhovoru s kandidátmi, ale aj techniky kladenia otázok a interpretácií odpovedí, hodnotenie kompetencií a správania, ktoré vám pomôžu k efektívnemu uzavretiu výberového rozhovoru.
18.11.2020
27.10.2020
Kríza ako nový „Normál“
Na tréningu sa dozviete, akým spôsobom manažovať ľudí a pracovať s ich motiváciou počas dlhodobej krízy, ktorej vyriešenie je v nedohľadne.
27.10.2020
23.06.2020
Growth Mindset alebo Nastavenie na rast vs. fixné nastavenie
Počas workshopu sa dozviete, ako identifikovať u seba aj u iných nastavenia, ktoré bránia v rozvoji a vo výkone, a aké nástroje v tejto oblasti pomáhajú.
23.06.2020
04.06.2020
Budovanie mentálnej sily
Počas workshopu vám predstavíme techniky a nástroje, ktoré vám pomôžu zvyšovať svoju psychickú kondíciu a schopnosť efektívne narábať s energiou.
04.06.2020
21.05.2020
Piliere leadershipu
Účastníci sa naučia, ako riadiť ľudí vo svojom tíme v týchto časoch efektívne tak, aby aj organizácia, aj zamestnanci boli spokojní.
21.05.2020
05.05.2020
Budovanie samoriadiacich tímov
Na poldňovom online workshope sa pozrieme na zavádzanie kultúry vysokej samostatnosti a samoriadenia do tímov - od malých agilne riadených firiem až po tímy vo veľkých korporáciách.
05.05.2020
23.04.2020
Time management 2.0
Online tréning je zameraný na zvýšenie osobnej efektivity, zlepšenie sa v narábaní s časom a zdrojmi, ako aj na prácu s mentálnym nastavením v súčasnej zložitej situácii.
23.04.2020
07.04.2020
Manažér ako mentor a kouč
Cieľom programu nie je vychovať z manažérov kvalifikovaných mentorov a koučov "na plný úväzok", ale naučiť ich aplikovať vo svojej práci prvky mentora a aj kouča.
07.04.2020
23.03.2020
Ako zvládnuť konfliktné situácie pomocou Nenásilnej komunikácie
Cieľom tréningu je rozšíriť zručnosti účastníkov v oblasti komunikácie a emocionálnej inteligencie tak, aby vedeli identifikovať, riešiť a hlavne predchádzať konfliktom na pracovisku.
23.03.2020
05.03.2020
Ako vybrať správneho človeka?
Osvojte si behaviorálnu metódu vedenia rozhovoru, ale aj techniky kladenia otázok a interpretácii odpovedí, hodnotenie kompetencií a správania, ktoré vám pomôžu k efektívnemu uzavretiu pohovoru.
05.03.2020
05.12.2019
Growth Mindset alebo Vytváranie pozitívnej kultúry v tímoch
Počas workshopu sa dozviete, ako správne lídersky dosiahnuť, aby si podriadení osvojili prístup zameraný na riešenia a nastavili sa na rast.
05.12.2019
26.11.2019
Agilný manažment z ľudskej stránky
Účastníci pochopia, prečo rozhodujúci aspekt úspechu agilnej transformácie spočíva v ľuďoch: v ich motivácii, komunikácii, tímovej práci a leadershipe.
26.11.2019
13.11.2019
Budovanie samoriadiacich tímov
Na poldňovom workshope sa pozrieme na zavádzanie kultúry vysokej samostatnosti a samoriadenia do tímov - od malých agilne riadených firiem až po tímy vo veľkých korporáciách.
13.11.2019
23.10.2019
Vyjednávanie
Účastníci sa naučia, ako zvoliť vhodnú stratégiu vyjednávania a získajú potrebné zručnosti, ktoré im pomôžu pri v dosahovaní úspechu vo vyjednávaní.
23.10.2019
17.10.2019
Radical Candor
Účastníci pochopia princípy „radical candor“ ako aj potrebu prispôsobiť spätnú väzbu rozdielnym osobnostným typom podriadených/kolegov.
17.10.2019
04.10.2019
Piliere leadershipu
Účastníci sa naučia, ako riadiť svoj tím efektívne tak, aby aj organizácia, aj zamestnanci boli spokojní a líder nemal na svojich pleciach nezvládnuteľnú ťarchu a nesmeroval k burnoutu.
04.10.2019
27.09.2019
Time management 2.0
Tréning je zameraný na zvýšenie osobnej efektivity a na zlepšenie sa v narábaní s časom a zdrojmi.
27.09.2019