Jeseň 2020

18.11.2020
Ako vybrať správneho človeka – Behaviorálne pohovory v Online svete
Na tréningu sa naučíte behaviorálnu metódu vedenia rozhovoru s kandidátmi, ale aj techniky kladenia otázok a interpretácií odpovedí, hodnotenie kompetencií a správania, ktoré vám pomôžu k efektívnemu uzavretiu výberového rozhovoru.
18.11.2020

Už prebehlo

27.10.2020
Kríza ako nový „Normál“
Na tréningu sa dozviete, akým spôsobom manažovať ľudí a pracovať s ich motiváciou počas dlhodobej krízy, ktorej vyriešenie je v nedohľadne.
27.10.2020
27.09.2019
Time management 2.0
Tréning je zameraný na zvýšenie osobnej efektivity a na zlepšenie sa v narábaní s časom a zdrojmi.
27.09.2019
26.11.2019
Agilný manažment z ľudskej stránky
Účastníci pochopia, prečo rozhodujúci aspekt úspechu agilnej transformácie spočíva v ľuďoch: v ich motivácii, komunikácii, tímovej práci a leadershipe.
26.11.2019
23.10.2019
Vyjednávanie
Účastníci sa naučia, ako zvoliť vhodnú stratégiu vyjednávania a získajú potrebné zručnosti, ktoré im pomôžu pri v dosahovaní úspechu vo vyjednávaní.
23.10.2019
23.06.2020
Growth Mindset alebo Nastavenie na rast vs. fixné nastavenie
Počas workshopu sa dozviete, ako identifikovať u seba aj u iných nastavenia, ktoré bránia v rozvoji a vo výkone, a aké nástroje v tejto oblasti pomáhajú.
23.06.2020
23.04.2020
Time management 2.0
Online tréning je zameraný na zvýšenie osobnej efektivity, zlepšenie sa v narábaní s časom a zdrojmi, ako aj na prácu s mentálnym nastavením v súčasnej zložitej situácii.
23.04.2020
23.03.2020
Ako zvládnuť konfliktné situácie pomocou Nenásilnej komunikácie
Cieľom tréningu je rozšíriť zručnosti účastníkov v oblasti komunikácie a emocionálnej inteligencie tak, aby vedeli identifikovať, riešiť a hlavne predchádzať konfliktom na pracovisku.
23.03.2020
21.05.2020
Piliere leadershipu
Účastníci sa naučia, ako riadiť ľudí vo svojom tíme v týchto časoch efektívne tak, aby aj organizácia, aj zamestnanci boli spokojní.
21.05.2020
17.10.2019
Radical Candor
Účastníci pochopia princípy „radical candor“ ako aj potrebu prispôsobiť spätnú väzbu rozdielnym osobnostným typom podriadených/kolegov.
17.10.2019
13.11.2019
Budovanie samoriadiacich tímov
Na poldňovom workshope sa pozrieme na zavádzanie kultúry vysokej samostatnosti a samoriadenia do tímov - od malých agilne riadených firiem až po tímy vo veľkých korporáciách.
13.11.2019
07.04.2020
Manažér ako mentor a kouč
Cieľom programu nie je vychovať z manažérov kvalifikovaných mentorov a koučov "na plný úväzok", ale naučiť ich aplikovať vo svojej práci prvky mentora a aj kouča.
07.04.2020
05.12.2019
Growth Mindset alebo Vytváranie pozitívnej kultúry v tímoch
Počas workshopu sa dozviete, ako správne lídersky dosiahnuť, aby si podriadení osvojili prístup zameraný na riešenia a nastavili sa na rast.
05.12.2019
05.05.2020
Budovanie samoriadiacich tímov
Na poldňovom online workshope sa pozrieme na zavádzanie kultúry vysokej samostatnosti a samoriadenia do tímov - od malých agilne riadených firiem až po tímy vo veľkých korporáciách.
05.05.2020
05.03.2020
Ako vybrať správneho človeka?
Osvojte si behaviorálnu metódu vedenia rozhovoru, ale aj techniky kladenia otázok a interpretácii odpovedí, hodnotenie kompetencií a správania, ktoré vám pomôžu k efektívnemu uzavretiu pohovoru.
05.03.2020
04.10.2019
Piliere leadershipu
Účastníci sa naučia, ako riadiť svoj tím efektívne tak, aby aj organizácia, aj zamestnanci boli spokojní a líder nemal na svojich pleciach nezvládnuteľnú ťarchu a nesmeroval k burnoutu.
04.10.2019
04.06.2020
Budovanie mentálnej sily
Počas workshopu vám predstavíme techniky a nástroje, ktoré vám pomôžu zvyšovať svoju psychickú kondíciu a schopnosť efektívne narábať s energiou.
04.06.2020