Víme, že každá firma a organizace je jedinečná a má specifické požadavky na vzdělávání. Naším cílem je přinášet co nejefektivnější řešení pro naše klienty, tedy nabídnout jim rozvojové projekty šité na míru jejich potřebám. To děláme úpravou již existujících rozvojových produktů Maxman Consultants podle konkrétních potřeb a požadavků klienta, nebo vytvořením zcela nového programu na základě konzultace s klientem. Projektem šitým na míru zajišťujeme soulad rozvojového projektu s jedinečnou firemní kulturou klienta, s jeho strategií, filozofií a cíly. Tempo a obsah jednotlivých rozvojových bloků vždy na místě ještě přizpůsobíme skupině tak, abychom co nejvíc zohlednili vyspělost a styl účastníků. Podobně se snažíme přizpůsobit potřebám klienta a samotných účastníků také formu vzdělávání. Proto kromě klasických prezenčních školení využíváme námi vyvinutou platformu videozóny a virtuální učebny, kde se účastníci vzdělávají prostřednictvím odborných videí, webinářů, a klademe důraz na využívání různých nástrojů a technik, tedy blended learning. Během samotných školení dbáme na jejich praktičnost a okamžitou využitelnost poznatků. Proto se snažíme zachovávat poměr 80 ku 20 mezi praktickým experimentováním a teoretickými vstupy. Díky tomu mají účastníci možnost okamžitě vyzkoušet jednotlivé techniky, získat odbornou zpětnou vazbu a zažít tak účinky na vlastní kůži.