ÚVOD DO NENÁSILNEJ KOMUNIKÁCIE A ZRUČNOSTÍ RIEŠENIA KONFLIKTOV EFEKTÍVNOU FORMOU S OHĽADOM NA ČASOVÉ MOŽNOSTI ÚČASTNÍKOV.

NAJEFEKTÍVNEJŠÍ ROZVOJ KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ S NAJVYŠŠOU PRIDANOU HODNOTOU A FLEXIBILNOU ČASOVOU INVESTÍCIOU ZO STRANY ÚČASTNÍKOV.

 

NVC JE BLENDED LEARNING ZÁŽITOK POZOSTÁVAJÚCI Z TÝCHTO KROKOV:

Online interaktívne workshopy - päť 2,5-hodinových online interaktívnych workshopov pravidelne raz za týždeň v utorky.

Videá a rozvojové inšpirácie - popri workshopoch majú v priebehu celého programu (medzi jednotlivými modulmi) účastníci vstup do rozvojovej online zóny – učenie v čase, ktorý im vyhovuje prostredníctvom videí zameraných na posilnenie zručností, pochopenie najdôležitejších nástrojov aj psychologických princípov.

Mikro úlohy - zadania po jednotlivých online workshopoch (časovú náročnosť si účastníci prispôsobujú svojim individuálnym možnostiam), pri ktorých účastníci okamžite aplikujú získané know-how a kompetencie priamo do praxe v období medzi jednotlivými.

 

 

OTVORENÁ NVC

 

Aktuálne otvorenú NVC (Nonviolent Communication Academy) neorganizujeme. Ak by ste mali záujem o realizáciu NVC pre Vašich kolegov, prosím, kontaktujte nás.

V PRÍPADE, ŽE MÁTE ZÁUJEM VYUŽIŤ AKADÉMIU NENÁSILNEJ KOMUNIKÁCIE NA INTERNÝ ROZVOJ – TJ. PRE SKUPINU VYTVORENÚ Z ÚČASTNÍKOV Z JEDNEJ FIRMY, KONTAKTUJTE NÁS A MY PRE VÁS NADIZAJNUJEME INTERNÚ AKADÉMIU UŠITÚ NA MIERU.

 

Kontaktujte nás

FAQ

Program pozostáva z päť 2,5 hodinových online workshopov.

Zvyšný čas, investovaný do sebarozvoja, si každý účastník môže nastaviť podľa svojich možností.

Pomedzi jednotlivé moduly dostávajú účastníci krátke mikro zadania, ktoré sa dajú zvládnuť s minimálnou časovou investíciou, ale takisto sa im dá venovať aj viac času.

Každý účastník sa teda môže svojmu rozvoju venovať podľa vlastných časových možností. Minimálna časová investícia je 5 x 2,5 hodiny. Maximálna nemá hornú hranicu.