ÚVOD DO NENÁSILNEJ KOMUNIKÁCIE A ZRUČNOSTÍ RIEŠENIA KONFLIKTOV EFEKTÍVNOU FORMOU S OHĽADOM NA ČASOVÉ MOŽNOSTI ÚČASTNÍKOV.

NAJEFEKTÍVNEJŠÍ ROZVOJ KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ S NAJVYŠŠOU PRIDANOU HODNOTOU A FLEXIBILNOU ČASOVOU INVESTÍCIOU ZO STRANY ÚČASTNÍKOV.

 

NVC JE BLENDED LEARNING ZÁŽITOK POZOSTÁVAJÚCI Z TÝCHTO KROKOV:

Online interaktívne workshopy - päť 2,5-hodinových online interaktívnych workshopov pravidelne raz za týždeň v utorky.

Videá a rozvojové inšpirácie - popri workshopoch majú v priebehu celého programu (medzi jednotlivými modulmi) účastníci vstup do rozvojovej online zóny – učenie v čase, ktorý im vyhovuje prostredníctvom videí zameraných na posilnenie zručností, pochopenie najdôležitejších nástrojov aj psychologických princípov.

Mikro úlohy - zadania po jednotlivých online workshopoch (časovú náročnosť si účastníci prispôsobujú svojim individuálnym možnostiam), pri ktorých účastníci okamžite aplikujú získané know-how a kompetencie priamo do praxe v období medzi jednotlivými.

 

 

Princíp vedenia online akadémie

 

Pri NVC (Nonviolent Communication Academy) online workshopoch využívame kombináciu video-hovoru na platforme ZOOM, online zadaní úloh, prípadových štúdií, interaktívnych prezentácií, video ukážok, online chatu, digitálnych kvízov, ako aj interaktívneho online canvas na zdieľanie náčrtov, nápadov a skečovania myšlienok.

MODULY NVC | ZAMERANIE NA NAJDÔLEŽITEJŠIE ZRUČNOSTI RIEŠENIA KONFLIKTOV

 

AKO SA DOSTAŤ OD KONFLIKTU K POROZUMENIU

AKO SA DOSTAŤ OD KONFLIKTU
K POROZUMENIU

Štyri kroky Nenásilnej komunikácie, ktoré pomôžu zvládať konflikty preventívne a riešiť tie akútne.

AKO KLÁSŤ ÚPRIMNÉ A EMPATICKÉ POŽIADAVKY

AKO KLÁSŤ ÚPRIMNÉ
A EMPATICKÉ POŽIADAVKY

Formulovanie úprimných a empatických požiadaviek na vlastných komunikačných situáciách.

AKO POČÚVAŤ A SKUTOČNE POČUŤ

AKO POČÚVAŤ
A SKUTOČNE POČUŤ

Ako sa dajú štyri kroky Nenásilnej komunikácie využiť pri počúvaní druhej osoby.

AKO POVEDAŤ NIE

AKO POVEDAŤ NIE

...a ako zachytiť „nie“ druhej strany, ako čeliť príkazu, hrozbe a či pokusu o manipuláciu./tíme.

AKO MEDIOVAŤ KONFLIKTY

AKO MEDIOVAŤ KONFLIKTY

Ukážka toho, čo v konflikte robí mediátor na to, aby navodil atmosféru rešpektu, počúvania sa a hľadania win-win riešení.

V PRÍPADE, ŽE MÁTE ZÁUJEM VYUŽIŤ AKADÉMIU NENÁSILNEJ KOMUNIKÁCIE PRE VÁŠ TÍM, KONTAKTUJTE NÁS A MY PRE VÁS NADIZAJNUJEME INTERNÚ AKADÉMIU UŠITÚ NA MIERU.

 

Kontaktujte nás

FAQ

Program pozostáva z päť 2,5 hodinových online workshopov.

Zvyšný čas, investovaný do sebarozvoja, si každý účastník môže nastaviť podľa svojich možností.

Pomedzi jednotlivé moduly dostávajú účastníci krátke mikro zadania, ktoré sa dajú zvládnuť s minimálnou časovou investíciou, ale takisto sa im dá venovať aj viac času.

Každý účastník sa teda môže svojmu rozvoju venovať podľa vlastných časových možností. Minimálna časová investícia je 5 x 2,5 hodiny. Maximálna nemá hornú hranicu.