ROZVOJ VŠETKÝCH KĽÚČOVÝCH KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ V EFEKTÍVNEJ FORME, S OHĽADOM NA ČASOVÉ MOŽNOSTI ÚČASTNÍKOV.

PROGRAM MAXMAN MANAŽÉRSKEJ AKADÉMIE BOL NADIZAJNOVANÝ V MAXMAN CONSULTANTS V SPOLUPRÁCI S KATEDROU PSYCHOLÓGIE FAKULTY SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED UK.

 

MMA JE BLENDED LEARNING ZÁŽITOK POZOSTÁVAJÚCI Z TÝCHTO KROKOV:

Úvodný brífing pre nadriadených účastníkov - informujeme nadriadených o tom, akým témam sa budeme počas programu venovať, ako môžu podporiť účastníkov počas programu – vtiahnutím nadriadených do rozvoja zvyšujeme účinok rozvojového programu. Je vysokou pridanou hodnotou, ak sa pred, počas a na konci MMA nadriadení v krátkom rozhovore pýtajú účastníkov na ich aplikáciu jednotlivých nástrojov z MMA.

Online interaktívne workshopy - šesť 2,5-hodinových online interaktívnych workshopov (pravidelne raz za dva týždne). Krátke interaktívne workshopy v pravidelných intervaloch sa nám pri rozvoji osvedčili najviac. Z každého z workshopov odchádzajú účastníci s konkrétnymi technikami a nástrojmi, ktoré majú za úlohu implementovať do praxe.

Videá a rozvojové inšpirácie - popri workshopoch dostávajú v priebehu celej akadémie (medzi jednotlivými modulmi) účastníci odporúčania kníh, podcastov, videí, ktoré korešpondujú s preberanými témami.

Implementácia v medziobdobí - pre prenos know-how a zručností do praxe je kľúčová rýchla implementácia. Preto využívame medziobdobia medzi jednotlivými modulmi na zadania pre účastníkov, ktoré realizujú priamo vo svojej každodennej praxi.

Záverečné stretnutie s účastníkmi - ukončenie celého programu, reflexia naučeného, vyhodnotenie.

 

 

Princíp vedenia online akadémie

 

Pri MMA online workshopoch využívame kombináciu video-hovoru na platforme ZOOM, online zadaní úloh, prípadových štúdií, interaktívnych prezentácií, video ukážok, online chatu, digitálnych kvízov, ako aj interaktívneho online canvas na zdieľanie náčrtov, nápadov a skečovania myšlienok.

MODULY MMACOMM | ZAMERANIE NA NAJDÔLEŽITEJŠIE KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI

 

Kľúčové princípy komunikácie

Kľúčové princípy komunikácie

Základné piliere komunikácie a techniky, ktoré pomôžu posunúť komunikačné zručnosti na vyššiu úroveň.

Štýly komunikácie

Štýly komunikácie

Prispôsobovanie štýlu komunikácie v závislosti od situácie, kontextu a osobnostných charakteristík ľudí, s ktorými jednáme.

Storytelling

Storytelling

Techniky, štruktúra a tvorba príbehov, ktoré pomôžu účastníkom lepšie komunikovať.

Prezentovanie

Prezentovanie

Ako vyskladať dobrú prezentáciu a ako ju odkomunikovať tak, aby zanechala požadovaný efekt.

Presviedčanie a Ovplyvňovanie

Presviedčanie a Ovplyvňovanie

Techniky, ktoré nám pomôžu presviedčať a ovplyvňovať ľudí okolo nás.

Networking

Networking

Techniky a spôsoby práce so vzťahmi a kontaktmi.

V PRÍPADE, ŽE MÁTE ZÁUJEM VYUŽIŤ MMACOMM PRE VÁŠ TÍM, KONTAKTUJTE NÁS A MY PRE VÁS NADIZAJNUJEME INTERNÚ AKADÉMIU UŠITÚ NA MIERU.

 

Kontaktujte nás

O NAŠEJ MANAŽÉRSKEJ AKADÉMII POVEDALI...

výber z anonymných feedbackov

FAQ

Program pozostáva zo šiestich 2,5 hodinových online workshopov.

Zvyšný čas, investovaný do sebarozvoja, si každý účastník môže nastaviť podľa svojich možností.

K dispozícii má online rozvojovú zónu s edukatívnymi videami, psychologickou diagnostikou aj odporúčaniami ďalšieho sebarozvoja.

Pomedzi jednotlivé moduly dostávajú účastníci krátke mikro zadania, ktoré sa dajú zvládnuť s minimálnou časovou investíciou, ale takisto sa im dá venovať aj viac času.

Každý účastník sa teda môže svojmu rozvoju venovať podľa vlastných časových možností. Minimálna časová investícia je 6 x 2,5 hodiny, maximálna nemá hornú hranicu.

Termíny jednotlivých online workshopov sú fixné, všetok ostatný rozvoj (online video zóna, mikro úlohy) si účastníci prispôsobujú vlastnému kalendáru.

Pre najlepšiu interakciu je dobré absolvovať online workshopy cez počítač/laptop (telefón neodporúčame).

Dobrá web kamera, mikrofón, stabilné pripojenie na internet a nerušené miesto umocnia vašu schopnosť sústrediť sa a získať z programu čo najviac.

Keďže v skupinách účastníkov vzniká unikátna atmosféra a dôvera, nie je možné skupiny medzi sebou miešať a časť workshopov absolvovať v inom semestri s inou skupinou.

V každom prípade je ale možné dobehnúť prípadný vynechaný modul prostredníctvom online video zóny a samoštúdia.