ROZVOJ VŠETKÝCH KĽÚČOVÝCH MANAŽÉRSKYCH ZRUČNOSTÍ V EFEKTÍVNEJ FORME, S OHĽADOM NA ČASOVÉ MOŽNOSTI ÚČASTNÍKOV.

PROGRAM MAXMAN MANAŽÉRSKEJ AKADÉMIE BOL NADIZAJNOVANÝ V MAXMAN CONSULTANTS V SPOLUPRÁCI S KATEDROU PSYCHOLÓGIE FAKULTY SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED UK.

 

MMA JE BLENDED LEARNING ZÁŽITOK POZOSTÁVAJÚCI Z TÝCHTO KROKOV:

Úvodný brífing pre nadriadených účastníkov – informujeme nadriadených o tom, akým témam sa budeme počas programu venovať, ako môžu podporiť účastníkov počas programu – vtiahnutím nadriadených do rozvoja zvyšujeme účinok rozvojového programu. Je vysokou pridanou hodnotou, ak sa pred, počas a na konci MMA nadriadení v krátkom rozhovore pýtajú účastníkov na ich aplikáciu jednotlivých nástrojov z MMA.

Online interaktívne workshopy - šesť 2,5-hodinových online interaktívnych workshopov (pravidelne raz za dva týždne). Krátke interaktívne workshopy v pravidelných intervaloch sa nám pri rozvoji osvedčili najviac. Z každého z workshopov odchádzajú účastníci s konkrétnymi technikami a nástrojmi, ktoré majú za úlohu implementovať do praxe.

Videá a rozvojové inšpirácie - popri workshopoch dostávajú v priebehu celej akadémie (medzi jednotlivými modulmi) účastníci odporúčania kníh, podcastov, videí, ktoré korešpondujú s preberanými témami.

Implementácia v medziobdobí - pre prenos know-how a zručností do praxe je kľúčová rýchla implementácia. Preto využívame medziobdobia medzi jednotlivými modulmi na zadania pre účastníkov, ktoré realizujú priamo vo svojej každodennej praxi.

Záverečné stretnutie s účastníkmi - ukončenie celého programu, reflexia naučeného, vyhodnotenie.

 

 

JAR A JESEŇ 2023

Snežana Duricová

Snežana Duricová

Registrácia otvorená

JAR A JESEŇ 2023

Lukáš Bakoš

Lukáš Bakoš

Registrácia otvorená

JAR 2024

Tomáš Malik

Tomáš Malik

Pripravujeme

TERMÍNY JARNÉHO A JESENNÉHO BEHU | OTVORENÁ MMACLASSIC

 

Otvorená MMACLASSIC bude prebiehať vždy v utorok popoludní s Lukášom Bakošom a Snežou Ďuricovou. Na otvorenú MMACLASSIC sa prihlasujú manažéri z rôznych firiem a maximálny počet účastníkov z jednej spoločnosti je 4.

 

utorok podvečer 15:00 - 17:30

forma online cez Zoom

maximálne 4 účastníci z jednej spoločnosti

cena akadémie 500,- € bez DPH / 1 účastník

 

TERMÍNY JARNÉHO BEHU 2023

1. modul - 21.02.2023

2. modul - 07.03.2023

3. modul - 21.03.2023

4. modul - 04.04.2023

5. modul - 18.04.2023

6. modul - 02.05.2023

Záverečné stretnutie 16.05.2023 | 15:00 - 16:00

 

 

TERMÍNY JESENNÉHO BEHU 2023

1. modul - 26.09.2023

2. modul - 10.10.2023

3. modul - 24.10.2023

4. modul - 07.11.2023

5. modul - 21.11.2023

6. modul - 05.12.2023

Záverečné stretnutie 12.12.2023 | 15:00 - 16:00

 

 

MODULY MMACLASSIC | ZAMERANIE NA NAJDÔLEŽITEJŠIE MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI

 

ZÁKLADNÉ MANAŽÉRSKE NASTAVENIE

ZÁKLADNÉ MANAŽÉRSKE
NASTAVENIE

Pochopenie svojich manažérskych/líderských silných stránok aj oblastí, ktoré brzdia.

MANAŽÉRSKA PSYCHOLÓGIA

MANAŽÉRSKA
PSYCHOLÓGIA

Porozumenie individuálnym rozdielom medzi jednotlivými členmi tímu.

RIADENIE VÝKONU PRIORITY / SMEROVANIE / CIELE

RIADENIE VÝKONU PRIORITY / SMEROVANIE / CIELE

Zameriame sa na manažérsku prácu s cieľmi a úlohami.

RADICAL CANDOR + MANAŽÉRSKA PRÁCA SO SPÄTNOU VÄZBOU

RADICAL CANDOR +
MANAŽÉRSKA PRÁCA
SO SPÄTNOU VÄZBOU

Tvorba otvorenej feedback kultúry vo firme/tíme.

MANAŽÉR AKO MENTOR A KOUČ

MANAŽÉR AKO MENTOR
A KOUČ

Účastníkom poskytneme nástroje okamžite aplikovateľné pri rozvoji ľudí individuálne aj v tímoch.

MANAŽÉR AKO FACILITÁTOR

MANAŽÉR AKO
FACILITÁTOR

Facilitačné zručnosti a techniky sú pre manažéra základom pri efektívnom vedení tímu a ovládaním týchto techník dokáže manažér zvýšiť produktivitu stretnutí, porád, interakcií.

V PRÍPADE, ŽE MÁTE ZÁUJEM VYUŽIŤ MAXMAN MANAŽÉRSKU AKADÉMIU NA INTERNÝ ROZVOJ – TJ. PRE SKUPINU VYTVORENÚ Z ÚČASTNÍKOV Z JEDNEJ FIRMY, KONTAKTUJTE NÁS A MY PRE VÁS NADIZAJNUJEME INTERNÚ AKADÉMIU UŠITÚ NA MIERU.

 

Kontaktujte nás

O NAŠEJ MANAŽÉRSKEJ AKADÉMII POVEDALI...

výber z anonymných feedbackov

FAQ

Program pozostáva zo šiestich 2,5 hodinových online workshopov.

Zvyšný čas, investovaný do sebarozvoja, si každý účastník môže nastaviť podľa svojich možností.

K dispozícii má online rozvojovú zónu s edukatívnymi videami, psychologickou diagnostikou aj odporúčaniami ďalšieho sebarozvoja.

Pomedzi jednotlivé moduly dostávajú účastníci krátke mikro zadania, ktoré sa dajú zvládnuť s minimálnou časovou investíciou, ale takisto sa im dá venovať aj viac času.

Každý účastník sa teda môže svojmu rozvoju venovať podľa vlastných časových možností. Minimálna časová investícia je 6 x 2,5 hodiny, maximálna nemá hornú hranicu.

Termíny jednotlivých online workshopov sú fixné, všetok ostatný rozvoj (online video zóna, mikro úlohy) si účastníci prispôsobujú vlastnému kalendáru.

Pre najlepšiu interakciu je dobré absolvovať online workshopy cez počítač/laptop (telefón neodporúčame).

Dobrá web kamera, mikrofón, stabilné pripojenie na internet a nerušené miesto umocnia vašu schopnosť sústrediť sa a získať z programu čo najviac.

Keďže v skupinách účastníkov vzniká unikátna atmosféra a dôvera, nie je možné skupiny medzi sebou miešať a časť workshopov absolvovať v inom semestri s inou skupinou.

V každom prípade je ale možné dobehnúť prípadný vynechaný modul prostredníctvom online video zóny a samoštúdia.